Name/ Location Address Telephone Number
T/TN/Palugahawanguwa Primary School Palugahawanguwa, Padavi Sripura
T/TN/Palugahawanguwa M.V Palugahawanguwa, Padavi Sripura
T/TN/Sripura Primary School Padavi Sripura
T/TN/Gamunupura Primary School Gamunupura
T/TN/Kawanthissapura School Kawanthissapura
T/TN/Thissa School Track10, Srithissapura
T/TN/Singhepura School Singhepura  
T/TN/Parakramabhahu School Track12, Srithissapura
T/TN/Jayanthiwewa M.V Jayanthiwewa
T/TN/Paranamedawachchiya Primary School Paranamedawachchiya

News & Events

04
Mar2019
නිවාස ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා තෝරාගත් ප්‍රතිලාභීන්

නිවාස ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා තෝරාගත් ප්‍රතිලාභීන්

    ජාතික ප්‍රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු, නැවත...

16
Sep2018
සාහිත්‍ය කලා උළෙල - 2018

සාහිත්‍ය කලා උළෙල - 2018

2018 සාහිත්‍ය කලා මහෝතසවය පදවි ශ්‍රීපුර ප්‍රාදේශීය...

Scroll To Top